هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایالات متحره آمریکا

( ۱ )
محمدجواد جمالی نوبندگانی
1396/07/28 17:02
جمالی نوبندگانی:

عدم‌ تاثیر تعلیق ایالتی ممنوعیت سفر به آمریکا در فرایند اجرا/ ترامپ با ارایه این فرمان به دادستانی کل برای اجرا پافشاری می‌کند

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است: تعلیق ممنوعیت سفر به آمریکا از سوی برخی ایالات در فرایند اجرا تاثیری ندارد زیرا ترامپ با ارایه این فرمان به دادستانی کل آمریکا بر اجرای آن پافشاری خواه...