هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اختلالات روانشناختی

( ۱ )
احمد همتی
1396/07/26 11:24
همتی مطرح کرد:

آمار کمی نیروی انسانی در حوزه پیراپزشکی بسیار پایینتر از استاندارد جهانی /دولت برای تسهیل روند استخدام در بیمارستان‌ها لایحه ارائه دهد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رفع اختلالات روانی را از سه اولویت اصلی حوزه سلامت کشور برشمرد و تسهیل روند جذب نیروی انسانی بیمارستان‌ها را منوط به ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس دانست.