هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه

( ۱ )
فرید موسوی
1396/08/08 11:56
موسوی:

توسعه پیمان های پولی به سلطه ارزها پایان می دهد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:پیمان های پولی بین کشورها مانع از سلطه برخی از ارزها می شود.