هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسماعیل کاویانی

( ۱ )
پارکینگ اتوبوس شرکت واحد حمل و نقل
1396/08/10 01:00
کاویانی:

زائران از ناوگان حمل‌ونقل دارای شناسنامه و کد خاص استفاده کنند

جانشین رئیس ستاد اجرایی حمل‌ونقل اتحادیه اتوبوس‌رانی‌های کشور از زائران خواست برای تردد از ناوگان حمل‌ونقل دارای شناسنامه و کد خاص استفاده کنند.