سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

با موافقت نمایندگان

( ۲۰ )
کلیات طرح دو فوریتی تمدید برنامه پنج ساله پنجم کشور تصویب شد
1394/12/18 10:14
با موافقت نمایندگان؛

کلیات طرح دو فوریتی تمدید برنامه پنج ساله پنجم کشور تصویب شد

با موافقت نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات طرح دو فوریتی تمدید برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

سقف وام دهی شرکت‌های تعاونی به اعضا افزایش یافت
1394/12/17 10:45
با موافقت نمایندگان؛

سقف وام دهی شرکت‌های تعاونی به اعضا افزایش یافت

نمایندگان مردم در خانه ملت با لایحه اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا موافقت کردند.

منابع مالی سازمان ملی استاندارد مشخص شد
1394/12/16 10:08
با موافقت نمایندگان؛

منابع مالی سازمان ملی استاندارد مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت منابع مالی سازمان مالی استاندارد را مشخص کردند.

دارا بودن نشان استاندارد نافی مسئولیت تولید کننده برای استمرار ارتقاء کیفیت کالا نیست
1394/12/16 09:51
با موافقت نمایندگان؛

دارا بودن نشان استاندارد نافی مسئولیت تولید کننده برای استمرار ارتقاء کیفیت کالا نیست

نمایندگان مردم در خانه ملت، مقرر کردند که دارا بودن نشان استاندارد نافی مسئولیت تولید کننده برای استمرار ارتقاء کیفیت کالا نیست.

کلیه اموال و تجهیزات وابسته به موسسه استاندارد به این سازمان انتقال می‌یابد
1394/12/16 09:37
با موافقت نمایندگان؛

کلیه اموال و تجهیزات وابسته به موسسه استاندارد به این سازمان انتقال می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اموال منقول و غیرمنقول و تجهیزات وابسته به موسسه استاندارد را متعلق به این سازمان دانسته و انتقال آن را ضروری دانستند.

رئیس سازمان استاندارد موظف به توقیف توزیع مواد زیان آور در مراکز فروش کالا شد
1394/12/16 09:28
با موافقت نمایندگان؛

رئیس سازمان استاندارد موظف به توقیف توزیع مواد زیان آور در مراکز فروش کالا شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان ملی استاندارد را موظف به توقیف توزیع مواد زیان آور در مراکز فروش کالا کردند.

رئیس سازمان ملی استاندارد به پیشنهاد رئیس جمهور و تائید شورای عالی استاندارد انتخاب می‌شود
1394/12/16 09:20
با موافقت نمایندگان؛

رئیس سازمان ملی استاندارد به پیشنهاد رئیس جمهور و تائید شورای عالی استاندارد انتخاب می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد با پیشنهاد رئیس جمهور و تائید شورای عالی استاندارد موافقت کردند.

سازمان ملی استاندارد مکلف به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور شد
1394/12/11 12:16
با موافقت نمایندگان؛

سازمان ملی استاندارد مکلف به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، سازمان ملی استاندارد را مکلف به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور حداکثر تا 6 ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون کردند.

سازمان ملی استاندارد موظف به استفاده از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و دانشگاهی در کلیه گمرکات کشور شد
1394/12/11 12:11
با موافقت نمایندگان؛

سازمان ملی استاندارد موظف به استفاده از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و دانشگاهی در کلیه گمرکات کشور شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، سازمان ملی استاندارد را موظف به استفاده از آزمایشگاه‌های خصوصی، تعاونی و دانشگاهی در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور کردند.

سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی تائید صلاحیت شرکت‌های بازرسی است
1394/12/11 11:43
نمایندگان مقرر کردند:

سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی تائید صلاحیت شرکت‌های بازرسی است

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که تنها مرجع رسمی برای تائید صلاحیت شرکت ها و سازمان‌های بازرسی کننده داخلی و خارجی سازمان ملی استاندارد است.

ممنوعیت تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات بدون علامت استاندارد/تبلیغ کالاهای غیراستاندارد ممنوع است
1394/12/11 11:39
با موافقت نمایندگان تصویب شد؛

ممنوعیت تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات بدون علامت استاندارد/تبلیغ کالاهای غیراستاندارد ممنوع است

نمایندگان مردم در خانه ملت، با ممنوعیت تولید، توزیع و فروش کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد از زمانی که اجرای استاندارد اجباری شود، موافقت کردند.

مرکز ملی تائید صلاحیت ایران؛ متولی فعالیت‌های اعتباربخشی موسسات پذیرش گواهینامه بین‌المللی
1394/12/11 11:27
نمایندگان مقرر کردند:

مرکز ملی تائید صلاحیت ایران؛ متولی فعالیت‌های اعتباربخشی موسسات پذیرش گواهینامه بین‌المللی

نمایندگان مردم در خانه ملت، با تاسیس مرکز ملی تائید صلاحیت ایران برای انجام فعالیت‌های اعتبار بخشی موسسات پذیرش گواهینامه بین‌المللی موافقت کردند.

تعیین وظایف و ماموریت‌های سازمان ملی استاندارد/ استانداردسازی و تأیید صلاحیت، محور  فعالیت سازمان
1394/12/11 11:23
نمایندگان موافقت کردند؛

تعیین وظایف و ماموریت‌های سازمان ملی استاندارد/ استانداردسازی و تأیید صلاحیت، محور فعالیت سازمان

نمایندگان مردم در خانه ملت، وظایف و ماموریت‌های سازمان ملی استاندارد را تعیین کردند که بر اساس آن، استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق، چهار محور فعالیت این سازمان معرفی شد.

کلیات طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد تصویب شد
1394/12/11 10:04
با موافقت نمایندگان؛

کلیات طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد موافقت کردند.

اعضای پایگاه‌های بسیج از میان کانون‌های قشری و متخصصان انتخاب می‌شوند
1394/11/06 10:34
با موافقت نمایندگان؛

اعضای پایگاه‌های بسیج از میان کانون‌های قشری و متخصصان انتخاب می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتخاب داوطلبان عضویت در پایگاه‌های بسیج از میان کانون های قشری و متخصصان موافقت کردند.

کلیات طرح تقویت بسیج مستضعفین تصویب شد
1394/11/06 08:58

کلیات طرح تقویت بسیج مستضعفین تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح یک فوریتی تقویت بسیج مستضعفین موافقت کردند.

کلیات لایحه عضویت ایران در کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا تصویب شد
1394/11/05 09:19
با موافقت نمایندگان؛

کلیات لایحه عضویت ایران در کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و ماده واحده لایحه عضویت ایران در کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا موافقت کردند.

نحوه اعمال مجازات محکومان جرائم سیاسی مشخص شد
1394/11/04 11:38
با موافقت نمایندگان؛

نحوه اعمال مجازات محکومان جرائم سیاسی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه اعمال مجازات محکومان جرائم سیاسی را مشخص کردند.

جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است
1394/11/04 10:44
با موافقت نمایندگان؛

جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است

طرح منع تبلیغات محصولات آسیب‌رسان به سلامت مردم به کمیسیون بهداشت مجلس ارجاع شد
1394/10/28 10:03
با موافقت نمایندگان؛

طرح منع تبلیغات محصولات آسیب‌رسان به سلامت مردم به کمیسیون بهداشت مجلس ارجاع شد

با موافقت نمایندگان در خانه ملت،طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای برای رفع اشکالات قانونی به کمیسیون بهداشت و درمان م...