هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اردشیر زابلی زاده

( ۱ )
اردشیر زابلی زاده شبکه خبر
1396/08/11 17:49
/بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات/

مدیر شبکه ایران کالا از غرفه خبرگزاری خانه ملت بازدید کرد

اردشیر زابلی زاده مدیر شبکه ایران کالا رسانه ملی، از غرفه خبرگزاری خانه ملت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.