هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایران، روسیه، بلاروس و جمهوری آذربایجان

( ۱ )
حمل و نقل ریلی
1396/08/17 21:30

تفاهم ایران، روسیه، آذربایجان و بلاروس برای توسعه ظرفیت کریدور شمال - جنوب

چهار کشور ایران، روسیه، بلاروس و جمهوری آذربایجان در پایان نشست دو روزه مسئولان راه آهن ها در باکو، تفاهمنامه برای توسعه ظرفیت های دالان شمال – جنوب و افزایش قابلیت رقابت آن تفاهمنامه همکاری امضا کردن...