هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امن کردن اقتصاد

( ۲ )
شهباز حسن پوربیگلری
1396/08/21 12:17
/امن کردن اقتصاد در سایه اقتصاد مقاومتی/

حسن پور بیگلری:امن کردن اقتصاد با ممانعت از خام فروشی/ مردمی‌کردن اقتصاد تاکتیکی برای تقویت اقتصاد مقاوم

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت:جلوگیری از خام فروشی،مردمی کردن اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی در ایجاد اقتصاد امن تاثیرگذار است.

حمدالله کریمی
1396/08/19 14:13
/امن کردن اقتصاد در سایه اقتصاد مقاومتی/

کریمی:برقراری عدالت مالیاتی مطالبه مردمی است/امکان توسعه اقتصاد با تاکتیک جلوگیری از خام فروشی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم برقراری عدالت مالیاتی در جامعه تاکید کرد.