هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ابراهیم جعفری

( ۱ )
وزیر خارجه عراق
1396/08/20 02:00
جعفری:

همه از جنگ احتمالی آینده در منطقه آسیب خواهند دید

وزیر خارجه عراق در مورد وقوع هر گونه جنگ و درگیری در منطقه هشدار داد و گفت: در صورت بروز جنگ همه از پیامدهای آن آسیب خواهند دید.