هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتخابات حزبی

( ۱ )
محمد کاظمی
1396/08/20 10:54
کاظمی تشریح کرد:

جای خالی کارکرد احزاب در انتخابات ها در ایران / حزبی که هزار سمپات ندارد بر چه اساسی ادامه فعالیت می دهد

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتخابات در کشور باید کارکرد حزبی داشته باشد، گفت:احزاب باید نسبت به کاندیداها و نمایندگانی که معرفی می کنند پاسخگو باشند.