سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

( ۱۵ )
تذکر کتبی
1397/12/21 15:16

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/12/12 14:40
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/12/05 15:37
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/12/04 19:25
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/12/01 15:39
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/11/28 17:04
یوسف نژاد قرائت کرد:

بخش اول /تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/10/19 15:48
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر کتبی
1397/10/18 13:27
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه 12 دی ماه 1397
1397/10/12 16:50
یوسف نژاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/تذکر 44 نماینده به رئیس جمهور و 3 وزیر درباره تداوم فعالیت غیرقانونی بازنشستگان

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان در نوبت سوم جلسه علنی امروز مجلس
1395/09/29 19:47
رنجبرزاده قرائت کرد؛

تذکرات کتبی نمایندگان در نوبت سوم جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت سوم جلسه علنی را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تاکید بر لزوم پرداخت حقوق و مزایای پایان خدمت معلمان و فرهنگیان
1395/02/12 15:55
دهقان قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تاکید بر لزوم پرداخت حقوق و مزایای پایان خدمت معلمان و فرهنگیان

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکرهای انتخاباتی به رحمانی فضلی
1394/12/11 13:06
دهقان قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکرهای انتخاباتی به رحمانی فضلی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی
1394/12/10 14:16
منادی سفیدان قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/تذکر جمعی از وکلای ملت برای حل فوری مشکل سهامداران پدیده شاندیز
1394/11/11 15:35
دهقان قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/تذکر جمعی از وکلای ملت برای حل فوری مشکل سهامداران پدیده شاندیز

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/تذکر نمایندگان درخصوص لزوم پوشش بیمه‌ای فراگیر بازنشستگان و رعایت سهمیه سه درصد معلولان درسازمان ها
1394/10/28 15:14
دهقان قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/تذکر نمایندگان درخصوص لزوم پوشش بیمه‌ای فراگیر بازنشستگان و رعایت سهمیه سه درصد معلولان درسازمان ها

عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.