هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتشار اوراق ارزی

( ۱ )
شهاب نادری
1396/08/22 12:21
نادری مطرح کرد:

انتشار اوراق مشارکت ارزی تاکتیکی برای تامین مالی پروژه ها/ضرورت هماهنگی بورس و بانک مرکزی برای انتشار اوراق

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:با انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی می توان بخشی از منابع مالی لازم برای اجرا پروژه ها را تامین کرد.