هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

الکترونیکی شدن مالیات

( ۱ )
کمیسیون صنایع ومعادن
1396/08/23 15:01
نورقلی پور با تشریح نشست کمیسیون صنایع:

نظام مالیاتی کشور الکترونیکی می شود/بررسی وضعیت پست در نشست آتی

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نشست این کمیسیون را تشریح کرد.