هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اهدای خون نمایندگان برای کمک به زلزله زدگان

( ۱ )
اهدای خون نمایندگاه و کارکنان مجلس شورای اسلامی
1396/08/24 15:08
در مجلس صورت گرفت:

اهداء خون نمایندگان و کارکنان مجلس برای کمک به زلزله زدگان

نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی برای کمک به زلزله زدگان خون اهدا کردند.