هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انفصال سازمان ثبت از قوه قضاییه

( ۱ )
احمد تویسرکانی
1396/08/26 13:33
تویسرکانی در گفت و گو با خانه ملت:

تثبیت سازمان ثبت در کنار دستگاه قضا امری پذیرفته شده است/شبه قضایی بودن وظایف سازمان/انتزاع به مصلحت نیست

ریییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تثبیت سازمان ثبت در کنار دستگاه قضا امری پذیرفته شده بوده و انتزاع آن به مصلحت نیست.