هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آناماریا آندرس

( ۱ )
معصومه ابتکار
1396/09/01 19:30

دیدار ابتکار با وزیر امور گفتگوهای بین‌المللی لهستان

معصومه ابتکار در دیدار با خانم آناماریا آندرس وزیر امور گفتگوهای بین المللی لهستان با اشاره به روابط دیرینه تاریخی، بر ارتقاء همکاری‌های دیپلماتیک، فرهنگی، اقتصادی و تجاری تأکید کرد.