هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آپارتمان های نقلی

( ۱ )
هادی بهادری
1396/09/06 13:18
بهادری:

مسکن مهر ساخت آپارتمان های نقلی در کشور را کاهش داد/عرضه و تقاضا بازار مسکن را مدیریت می کند

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به عوامل کاهش ساخت آپارتمان های نقلی در 10 سال اخیر، گفت: عملیاتی شدن مسکن مهر و رفع نیاز اقشار متوسط و ضعیف جامعه رغبت ساخت واحدهای نقلی را از انبوه سازان گرفت.