سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید سرزده مدعی العموم از مراکز درمانی

( ۱ )
محمد کاظمی
1396/09/10 14:52
کاظمی:

بازدید سرزده از بیمارستان ها در تاریخ قضایی کشور سابقه ندارد/ ورود دستگاه قضا به حوزه درمان محمل قانونی ندارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: بازدیدهای سرزده و همچنین نظارت بر عملکرد مراکز درمانی در حیطه وظایف و صلاحیت دادستان نبوده و محمل قانونی ندارد.