هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

98 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و دستمرد می

( ۱ )
محمد قمی
1396/09/14 08:33
قمی:

اهمیت تزریق بودجه به آموزش و پرورش به ملی یا استانی بودن آن نیست/ اعتبارات اختصاصی با هزینه‌ها همخوانی داشته باشد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است باید بودجه آموزش و پرورش با هزینه‌های این حوزه همخوانی داشته باشد.