هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استاندارد محصولات دامی و کشاورزی

( ۱ )
نورمحمد تربتی نژاد
1396/09/15 11:34
تربتی نژاد مطرح کرد:

موانع بزرگ سد راه صادرات محصولات کشاورزی و دامی/از عدم استاندارد تا کیفیت نامطلوب بسته بندی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: محصولات صادراتی ما در مقابل محصولات دیگر کشورها به دلیل عدم رعایت برخی استانداردها ترجیح داده نمی‌شوند.