سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اورژانس پیش بیمارستانی

( ۱ )
رسول خضری
1396/09/15 09:41
خضری:‌

نگاه وی‍ژه دولت و مجلس به اورژانس پیش بیمارستانی در بودجه سال 97/زمان حضور اورژانس درمحل حادثه بهبود یافته است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید براختصاص بودجه مناسب به اورژانس پیش بیمارستانی دربودجه سال آینده، گفت:‌ زمان حضور اورژانس درمحل حادثه نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است.