هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران

( ۱ )
مصاحبه با سید محمد حسینی
1396/09/14 15:41
حسینی خبر داد:

شوراهای استانی کانون دانشگاهیان ایران در 20 استان ترمیم شد/رابطینی برای هر دانشگاه تعیین می‌کنیم

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران گفت: در سه ماه اخیر نزدیک به 20 استان، شوراهای استانی کانون با انتخاب اعضای جدید ترمیم شدند.