هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

احمد اصلان

( ۱ )
پرچم ایران و ترکیه
1396/09/14 22:00
وزیران دو کشور تفاهم کردند؛

تشکیل کارگروه مشترک ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و ترکیه

وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و ترکیه روز سه شنبه درمورد تشکیل کارگروه مشترک میان دو کشور به تفاهم رسیدند.