هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حفاظت از یوز

( ۱ )
احمد علی کیخا
1396/09/18 10:47
کیخا:

اتمام مدت قرارداد علت قطع همکاری سازمان ملل در پروژه یوز/سهم اندک محیط زیست از بودجه سالانه کشور/ همکاری سازمان های بین المللی مادام العمر نیست

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از سهم اندک محیط زیست از بودجه سالانه کشور، علت قطع همکاری دفتر عمران سازمان ملل با پروژه حفاظت از یوز را اتمام مدت همکاری دانست.