هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ارتقای شفافیت در بازار ارز

( ۱ )
علی اسدی
1396/09/19 13:00
اسدی‌ کرم مطرح کرد:

رشد سرمایه گذاری در گرو ثبات بازار ارز/ضرورت موضع گیری شفاف در بازار از سوی دولت

عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ثبات بازار ارز را لازمه ی جذب سرمایه گذاری در بخش تولید دانست.