هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازنشستگان لشکری و کشوری

( ۱ )
تجمع گنندگان ثامن الحجج در مقابل بانک مرکزی
1396/09/19 11:40
امروز صورت گرفت؛

تجمع مال باختگان موسسات اعتباری و بازنشستگان لشکری و کشوری مقابل مجلس

جمعی از سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری و بازنشستگان لشکری و کشوری صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند.