هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

کمیسیون اصل 44

( ۶ )
نشست کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی
1397/08/27 17:58
امروز 27 آبان ماه 1397 انجام شد:

نشست نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی

نشست اعضاینشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی امروز 27 آبان ماه 1397 برگزار شد.

نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ، اصل 44 و کمیسیون صنایع
1397/05/15 11:54
امروز 15 مرداد ماه 1397 انجام شد:

نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ، اصل 44 و کمیسیون صنایع

نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ، اصل 44 و صنایع مجلس شورای اسلامی امروز 15 مرداد ماه 1397 برگزار شد.

نشست کمیسیون اصل 44 مجلس با حضور مسئولین ریلی
1397/03/29 19:37
امروز 29 خرداد ماه 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون اصل 44 مجلس با حضور مسئولین ریلی

نشست اعضای کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی امروز 29 خرداد ماه 1397 با حضور مسئولین ریلی برگزار شد.

نشست کمیسیون اصل 44 مجلس با جمعی از قطعه سازان
1397/03/07 11:45
امروز 7 خرداد ماه 1397 انجام شد:

نشست کمیسیون اصل 44 مجلس با جمعی از قطعه سازان

نشست اعضای کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی صبح امروز 7 خرداد ماه 1397 با جمعی از قطعه سازان برگزار شد.

نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی
1396/09/20 12:35

گزارش تصویری/ نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی

نشست اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با حضور مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد.

نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
1396/09/20 10:07

گزارش تصویری/ نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور وزیر نیرو

نشست اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو برگزار شد.