هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعتبارات بهزیستی

( ۱ )
محسنی بندپی
1396/09/20 13:40
/وضعیت سازمان بهزیستی درلایحه بودجه 97/

محسنی‌بندپی:‌ افزایش 9.2 درصدی اعتبارات بهزیستی درلایحه بودجه 97/وضعیت پشت نوبتی ها درلایحه مشخص شده است

رییس سازمان بهزیستی کل کشور گفت:‌ بودجه بهزیستی دردرلایحه سال 97 در مقایسه با سال گذشته 9.2 درصد افزایش پیدا کرده است.