هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش درآمدهای مالیاتی

( ۲ )
نادری شهاب
1396/10/01 14:00
نادری:

زیرساخت بکارگیری صندوق‌های مکانیزه فروش ایجاد نشده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:رشد نرخ مالیاتی نمی تواند نسخه مناسبی برای درمان بیماری های اقتصاد کشور تلقی شود.

محمود شکری
1396/09/26 12:02
شکری مطرح کرد:

رشد درآمدهای مالیاتی با تاکتیک مهار فرارهای مالیاتی/فعالان اقتصادی از پیش بینی رشد درآمدهای مالیاتی نگران نباشند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:می توان بدون افزایش نرخ مالیات، و با اتخاذ راهکارهای مناسب میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده را با رشد روبرو کرد.