هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انتصاب

( ۴ )
1397/12/01 19:38
امروز چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد:

مراسم معارفه سرپرست جدید اداره کل مهندسی و پشتیبانی مجلس

مراسم معارفه علوی به عنوان سرپرست اداره کل مهندسی و پشتیبانی مجلس و موسوی نظر به عنوان مشاور معاون اجرایی مجلس برگزار شد.

امیدوار رضایی
1397/06/26 19:45
با حکم دکتر لاریجانی؛

امیدوار رضایی به عنوان مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی منصوب شد

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در حکمی امیدوار رضایی میرقائد را به عنوان مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس
1397/06/26 19:40
با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی؛

حسین میر محمد صادقی به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب شد

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در حکمی حسین میرمحمدصادقی را به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

قره سید رومیانی
1396/09/23 11:39
با حکم وزیر دادگستری:

میرهادی قره سید رومیانی به‌عنوان سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری منصوب شد

میرهادی قره سید رومیانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با حکم سید علیرضا آوایی با حفظ سمت به عنوان«سرپرست معاونت مالکیت فکری » این وزارتخانه منصوب شد.