هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استانی شدن بودجه

( ۱ )
علیرضا سلیمی
1396/09/29 11:12
سلیمی:

استانی شدن بودجه آموزش و پرورش کانون بحران‌ها را به استان‌ها منتقل می‌کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه استانی شدن بودجه آموزش و پرورش نگران‌کننده است، تاکید کرد: ماهیت بودجه آموزش و پرورش استانی نیست؛ بلکه ملی است.