هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

5 ریال از هر پیامک برای توسعه دانشگاهی

( ۱ )
نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی
1396/10/04 11:37
در جلسه با کمیسیون آموزش مطرح شد:

درخواست رؤسای دانشگاه‌ها از مجلس/ 5 ریال از هر پیامک به توسعه دانشگاهی برسد

روئسای دانشگاه‌های برتر کشور با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهاد تخصیص 5 ریال از هر پیامک به توسعه زیربناهای آتی دانشگاه‌ها را دادند.