هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آرم طرح ترافیک

( ۱ )
محسن علیجانی زمانی
1396/10/09 15:33
علیجانی:‌

سازوکار دریافت عوارض در محدوده طرح ترافیک وجود ندارد / ابهام‌ در رویکرد شهرداری برای دریافت عوارض درون شهری از خودروها

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با بیان اینکه شهرداری تحت هرعنوانی نباید محدوده طرح ترافیک را گسترش دهد، گفت:‌ سازوکار دریافت عوارض ازخودروبه دلیل ورود به محدوده طرح ترافیک وجود ندارد.