هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسکان مردم تهران

( ۱ )
ابوالفضل ابوترابی
1396/10/10 14:17
ابوترابی:‌

ساخت شهرک با هدف اسکان اضطراری مردم پایتخت امکان پذیر نیست/ شهردار قانون ساماندهی تهران را پیگیری کند

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس گفت:‌ ایجاد شهرک برای اسکان اضطراری مردم تهران درزمان بحران امکان پذیرنیست.