سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازیکنان خارجی

( ۱ )
بهروز نعمتی
1396/10/15 12:22
نعمتی تاکیدکرد:

زیر میزی مانعی برای ثبات بازار فوتبال کشور /بودجه دولتی نباید بدون حساب و کتاب خرج بازیکنان خارجی شود

عضو فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه زیر میزی مانعی برای ثبات بازار فوتبال کشور است،گفت: بودجه دولتی را نباید بدون حساب و کتاب خرج بازیکنان خارجی کرد.