هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انجمن پرستاری

( ۱ )
محسن علیجانی زمانی
1396/10/22 14:05
علیجانی:‌

بهیار جایگزین پرستار دربیمارستان ها نیست/وزارت بهداشت مجوزجذب حداقلی پرستاران را اخذ کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت:‌ آموزش پرستاری به بهیاران درمراکزدرمانی جایگاه پرستاری را تنزل می دهد.