هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ارزشیابی توصیفی

( ۳ )
حضور حمیدرضا حاجی بابایی در غرفه خبرگزاری خانه ملت
1397/07/02 11:27
حاجی بابایی مطرح کرد:

تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌ها مانعی در مسیر اجرای ارزشیابی توصیفی

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای درست ارزشیابی توصیفی با تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها رابطه مستقیم دارد، گفت: با افزایش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها کیفیت کار معلمان کاهش پ...

سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر
1396/11/03 13:43
ابطحی:

ارزشیابی توصیفی شیوه‌ای ناکارآمد در مدارس/ آموزش وپرورش به آزمایشگاه کسب تجربه تبدیل شده است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه از اهداف ارزشیابی توصیفی حذف کنکور و هدایت بیشتر دانش‌آموزان به سمت مهارت‌های فنی‌ است، گفت: آموزش وپرورش به آزمایشگاهی برای کسب تجربه تبدیل شده است.

قاسم احمدی لاشکی
1396/10/22 10:46
احمدی لاشکی:

زمینه‌های حذف کنکور در صورت اجرای درست نظام ارزشیابی توصیفی فراهم می‌شد

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارزشیابی توصیفی به اصلاح نیاز دارد، گفت: اگر این ارزشیابی به درستی به اهدافش دست می‌یافت، زمینه‌های حذف کنکور فراهم می‌شد.