هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

استاد حوزه علمیه

( ۱ )
محسن غرویان
1396/10/25 15:47
غرویان مطرح کرد:

سخنان روحانی به معنای پرسشگری از معصومین است نه نفی و رد آنان

استاد حوزه علمیه گفت: مراد آقای روحانی از سخنان اخیرش درباره نقد در زمان معصومین نه به معنای رد و نفی آنان بلکه به معنای امکان پرسشگری از معصومین است.