هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آرادشس تومانیان

( ۱ )
پرچم ایران و ارمنستان
1396/10/27 02:30
تومانیان:

فرهنگ و تاریخ، اساس روابط ایران و ارمنستان

سفیر ارمنستان در ایران، معتقد است: دو ملت ایران و ارمنستان زمانی روابط مستحکمی خواهند داشت که روابط‌شان در ابعاد فرهنگی و تاریخی دو کشور ریشه داشته باشد.