هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امیرحسین سیه جانی

( ۱ )
امیرحسین سیه جانی
1396/11/01 11:54
سیه جانی خبر داد:‌

برگزاری اولین دوره کلاس های کمک های اولیه در مجلس

اولین دوره کلاس های امداد و نجات و کمک های اولیه توسط بسیج مرکز مقاومت قوه مقننه برگزار شد.