سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایمنی کارگاه ها

( ۱ )
محمدنعیم امینی فرد
1396/11/02 12:38
امینی فرد:‌

ایمنی کارگران قربانی بی انگیزگی کارفرمایان کارگاه ها / تعطیلی کارگاه های ناایمن تنها بیکاری را تشدید می کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه تعطیلی کارگاه های ناایمن تنها به افزایش بیکاری کمک می کند، گفت:‌ برخی کارفرمایان انگیزه ای برای افزایش ایمنی کارگاه ها ندارند.