هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آتشفشان

( ۱ )
آتشفشان قله دماوند
1396/11/03 09:08
خانه ملت گزارش می‌دهد:

لرزش گسل های چهارگانه زیر پای دماوند/ آیا آتشفشان دماوند بعد از 4هزار سال برمی خیزد

متخصصان با پیش‌بینی احتمال تغییرات گسل مرکزی تهران که زیر قله دماوند قرار دارد و دامن زدن آن بر زلزله احتمالی پایتخت، نگران آینده این شهر هستند.