هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازنشستگان قبل از سال89

( ۱ )
محمدقسیم عثمانی
1396/11/06 15:01
عثمانی به خانه ملت پاسخ داد:

مقصران زیان دهی صندوق های بازنشستگی چه کسانی هستند؟ / تلاش برای افزایش حقوق بازنشستگان پیش از سال89

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از حقوق پایین بازنشستگان قبل از سال89 انتقاد کرد.