هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آلکساندر نوواک

( ۱ )
پرچم روسیه
1396/11/07 23:00
وزیر انرژی روسیه:

تحریم های آمریکا فرصتی برای پیشرفت روس هاست

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد: تحریم های آمریکا به صنایع روسیه خسارت وارد نمی کند و فرصت بیشتری را برای توسعه و پیشرفت روس ها را فراهم می کند.