هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اشتغالزایی جوانان

( ۱ )
مهدی فرشادان
1396/11/18 10:21
فرشادان پاسخ داد:

سرنوشت منابع 20هزار میلیارد تومانی اشتغال جوانان درشهرها چه شد؟

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از عملکرد برخی بانک ها در ارائه وام اشتغال انتقاد کرد.