هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اهدا خون

( ۲ )
همایون یوسفی
1397/08/19 13:58
یوسفی:

وضعیت مطلوب ذخایر فرآورده‌های خونی کشور

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس،گفت: در حال حاضر شرایط ذخایر فرآورده‌های خونی کشور، در وضعیت بسیار مناسبی بوده و هیچ مشکلی برای تأمین خون در صورت نیاز وجود ندارد. ضمن اینکه این فرآورده ها از کیفیت بسیار...

محسن علیجانی زمانی
1396/11/20 09:00
علیجانی:‌

پلاسما فروشی سدی در برابر سلامت کشور/ انتقال خون مراکز جمع آوری پلاسما را پایش کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت:‌ فعالیت حتی یک مرکز جمع آوری پلاسمای متخلف درکشور قابل قبول نیست.