سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازوند

( ۱ )
وضعیت شهرستان ثلاث باباجانی بعد از زلزله استان کرمانشاه
1396/11/18 20:37
بازوند:

۲۸۴۹ میلیارد تومان برای مرحله دوم بازسازی مناطق زلزله زده اختصاص یافت

استاندار کرمانشاه گفت: برای مرحله دوم بازسازی مناطق زلزله زده ۲۸۴۹ میلیارد تومان تصویب شده است.