هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بارورسازی

( ۱ )
علی ابراهیمی
1396/11/20 11:49
ابراهیمی پاسخ داد:

آیا ایران قادر به بارورسازی ابرها است؟/ فصل بارورسازی ابرها رو به پایان است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با بیان‌اینکه شواهد موجود مانع از باور وجود تجهیزات بارورسازی ابرها می‌شود، گفت: این تجهیزات باید به سرعت بکار گرفته شوند چراکه در فصل بهار و تابستان کارایی ندارند.