هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

باران

( ۳ )
آب گرفتگی معابر
1397/07/14 12:17
داداشی مطرح کرد:

بارش شدید باران و آب گرفتگی در استان گیلان/ اقدامات ستاد بحران برای کاهش خسارات شهرها

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان از بارش شدید باران و وقوع آب‌گرفتگی در استان گیلان خبر داد.

شریعت نژاد
1397/04/13 08:02
شریعت نژاد توضیح داد:

شرایط اقلیمی درایران چگونه تغییر کرد؟/ ابر دزدی از لحاظ علمی قابل اثبات نیست

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمجلس گفت: مرجع قوی و قابل قبولی از هواشناسی در کشور وجود ندارد.

علی ابراهیمی
1396/11/20 11:49
ابراهیمی پاسخ داد:

آیا ایران قادر به بارورسازی ابرها است؟/ فصل بارورسازی ابرها رو به پایان است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با بیان‌اینکه شواهد موجود مانع از باور وجود تجهیزات بارورسازی ابرها می‌شود، گفت: این تجهیزات باید به سرعت بکار گرفته شوند چراکه در فصل بهار و تابستان کارایی ندارند.