هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افتتاح نیروگاه

( ۱ )
قاسم احمدی لاشکی
1396/11/21 14:51
احمدی لاشکی تاکیدکرد:

افتتاح نیروگاه زباله سوزی نوشهر در خرداد 97 / نقش ساماندهی زباله‌های مازندران در صنعت گردشگری منطقه

نماینده مردم نوشهر در مجلس با بیان اینکه 85 درصد نیروگاه زباله سوزی نوشهر پیشرفت داشته است، گفت: ساماندهی زباله‌ها برای کنترل آلودگی خزر و حفاظت از محیط زیست در راستای توسعه صنعت گردشگری الزامی است.